Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Kneževi Vinogradi

Glavna 78, Kneževi Vinogradi

Kontakt osoba

  • Spomenka Banović, predsjednica – 095/805 0070